TUKEE taloudellisesti oululaista ja pohjoissuomalaista juniorijääkiek-koilua ja sen junioritoimintaa.

LUO parhaat mahdolliset menesty-misen edellytykset tukemalla junio-reiden kasvua ja kehitystä.

EDISTÄÄ urheilujärjestöjen ja yh-teisöjen sekä myös yksityisten jääkiekkourheilu-, liikuntakasvatus-, koulutus-, kilpailu-, julkaisu- ja juhlatoimintaa sekä muuta samaan tarkoitukseen tähtäävää toimintaa.

Kärppä-säätiö
Urheilukatu 5 B,
90100 OULU
Puh. (08) 335 003
Fax. (08) 335 002

säännöt - tukimuodot - hakemukset - myönnetty tuki - Kärppä-osake - hallitus