Hakemukset
Hakemus Kärppä-säätiön hallituksen käsittelyä varten

Hallituksen käsittely edellyttää, että Kärppä-säätiö on antanut myönteisen ennakkolausunnon ja pyytänyt lähettämään kirjallisen hakemuksen. Ennakko-lausuntoa varten hakemus jätetään Internetin välityksellä. Vaihe 1. Lomake

Kärppä-säätiön pyynnöstä varsinainen hakemus on jätettävä kirjallisena ja toimitettava kirjepostin välityksellä säätiön asiamiehelle.

Kärppä-säätiö
Asiamies
Urheilukatu 5 B
90100 OULU

Ennen hakemuksen jättämistä tulee hakijan tutustua seuraaviin asiakirjoihin:

- Kärppä-säätiön säännöt
- Kärppä-säätiön tukimuodot
- Kärppä-säätiön tuen hakeminen

Kärppä-säätiö ei voi taata, että hakemus johtaa tuen, avustuksen, stipendin tai toiminnallisen tuen myöntämiseen.

Lomakepohjat vaihe 2.

2.vaiheen hakemuslomake:

- 2.vaiheen.hakemus.doc
- vaihe2.kansi.doc

Lomakkeen täyttämiseksi tarvitsette vähintään seuraavat tiedot:

- Käsittelynumero, jonka olette saaneet Kärppä-säätiöltä (Vaihe 1.)
- Hakemuksen lähettäjän yhteystiedot
- Suunnitelman hankeen läpiviemiseksi (projektisuunnitelma)
- Rahoitussuunnitelman
- Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden ja yhteisöjen yhteystiedot

28.11.2016